Privacy Statement

HK² voelt zich verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt.

Dit privacy-statement is van toepassing op de diensten van HK². Door gebruik te maken van deze website of de diensten van HK² geeft u aan het privacy beleid te accepteren. HK² respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. HK² verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving op de projecten:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Gebruik van onze diensten

Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om u als belangstellende in te schrijven voor een nieuwbouwproject. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze projecten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Informatie over onze cookies kunt hier vinden

Doeleinden

HK² verwerkt uw persoonsgegevens nadat u uitdrukkelijk op eigen verzoek heeft aangegeven op de hoogte gesteld te willen worden omtrent onze nieuwbouwprojecten voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Op de hoogte stellen van de status van het nieuwbouwproject waarvoor u zich heeft ingeschreven/aangemeld.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

HK² analyseert gebruik van de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

HK² verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-statement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HK² of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Derden

Daar waar derden toegang hebben tot het inzien van persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij van hen dat zij de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren. De persoonsgegevens worden, enkel wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, gedeeld met verschillende derden zoals makelaars, aannemers, notarissen en stylisten. Met al deze partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Veranderingen

Dit privacy-statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers (voor zover wet- en regelgeving dat toe laat) de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke gegevens die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.
Als u uw gegevens aan wilt aanpassen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Beveiliging

HK² neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

HK² BV
Rijksweg 6
7495 RJ  AMBT DELDEN

Contact

Adres

Houtsnip 22
7827 KG Emmen

Telefoon

0591 - 632 007

E-mail

info@ten-wolde.nl

Social